Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

2021. júniusi záróvizsgázók figyelmébe

Az Eszterházy Károly Egyetemen (egri campus) a záróvizsgák 2021. június 7--19. között zajlanak.

 

Vizsgaidőszak: 2021. április 26 -- 2021. május 29. között

 

Az abszolutórium megszerzésének határideje: 2021. május 29.

 

A záróvizsgák pontos időpontjait és módját májusban a Neptun rendszerben tesszük közzé: Ügyintézés/Záróvizsga menüpontban

 

Óvodapedagógus BA szakon a záróvizsga időpontok:

 

2021. június 14. 8:00 óra

2021. június 15. 8:00 óra

2021. június 17. 8:00 óra

Mincen nap két bizottságban zajlik a vizsga párhuzamosan. 

 

 

Tanító BA  szakon a záróvizsga időpontja: 

 

2021. június 16. 8:00 óra

Két bizottságban zajlik a vizsga párhuzamosan.

 

A záróvizsgára bocsátás feltétele:
• a végbizonyítvány (abszolutórium) megléte,
• a hallgatónak az adott képzésen nincs fizetési hátraléka, valamint könyvtári tartozása az Egyetem felé,
• a szakdolgozat/diplomamunka/portfólió benyújtása és annak TVSZ szerinti elfogadása.

 

A záróvizsga tételsor elérhető az egyes képzések menüjében. 

 

Rektori utasítás online vizsgák és záróvizsgák lebonyolotásával kapcsolatban:

https://uni-eszterhazy.hu/public/uploads/2-2021-iv-8-sz-rektori-utasitas-online-vizsgaszervezesere-es-lebonyolitasara-a-2020-2021-es-tanev-tavaszi-feleveben_606efb707b47e.pdf

 

 


< Vissza